Załącznik nr 120 gm. Radecznica

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Publiczne Gimnazjum, ul. Gwarna 4, 22-463 Radecznica

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Zbigniew Dymek, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Zaburze

2.

Justyna Jaskuła, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Gorajec-Zastawie

3.

Barbara Krukowska, zgłoszona przez KWW "ZDROJE INNOWACJI", zam. Zaporze

4.

Dominika Ligaj, zgłoszona przez KWW STĄD POCHODZIMY, zam. Radecznica

5.

Marta Mamona ,zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Zaporze

6.

Joanna Mróz, zgłoszona przez KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA, zam. Żurawie

7.

Barbara Olech, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY RADECZNICA, zam. Podlesie Małe

8.

Natalia Anna Stańczyk, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Gorajec-Zagroble

9.

Ewelina Tuzin, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Radecznica

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Mariusz Bogan Bojko, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY RADECZNICA, zam. Zakłodzie

2.

Kamil Chmielewski, zgłoszony przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE, zam. Latyczyn

3.

Grzegorz Jarosławski, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Czarnystok

4.

Justyna Kaproń, zgłoszona przez KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA, zam. Podborcze

5.

Marian Wiesław Książek, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Czarnystok

6.

Monika Lachowicz, zgłoszona przez KWW STĄD POCHODZIMY, zam. Gaj Gruszczański

7.

Ewelina Studzińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mokrelipie

8.

Jan Szaran, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gruszka Zaporska

9.

Franciszek Zych, zgłoszony przez KWW "ZDROJE INNOWACJI", zam. Zaporze

  


Załącznik nr 121 gm. Radecznica 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, Zaburze 98A, 22-463 Radecznica:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Agnieszka Ewelina Babiuch, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ GMINY RADECZNICA, zam. Radecznica

2.

Paulina Dymek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Zaburze

3.

Krystyna Łapińska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mokrelipie

4.

Stanisław Siemczyk, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Czarnystok

5.

Beata Joanna Sykała, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY RADECZNICA, zam. Mokrelipie

6.

Anna Henryka Szymańska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Żurawie

7.

Zenobia Walczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zaburze

8.

Maria Ewa Wolanin, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE, zam. Mokrelipie

9.

Halina Żuk, zgłoszona przez KWW STĄD POCHODZIMY, zam. Zaburze

 Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Roman Bogaj, zgłoszony przez KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA, zam. Gorajec-Zagroble

2.

Krzysztof Cielica, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Czarnystok

3.

Angelika Magdalena Krukowska, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE, zam. Mokrelipie

4.

Stanisław Antoni Kurek, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Podborcze

5.

Ewa Marchewka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gaj Gruszczański

6.

Paweł Marzec, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Zaburze

7.

Dariusz Zenon Pisiewicz, zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ GMINY RADECZNICA, zam. Zaburze

8.

Krystian Patryk Podsiadły, zgłoszony przez KWW "ZDROJE INNOWACJI", zam. Zaporze

9.

Emil Smarkala, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zaburze

  

Załącznik nr 122 gm. Radecznica 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Urząd Gminy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Barbara Maria Chromiak, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Latyczyn

2.

Anna Mariola Cieślak, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ GMINY RADECZNICA, zam. Radecznica

3.

Bogdan Furmanek, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY RADECZNICA, zam. Latyczyn

4.

Marta Kozak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Radecznica

5.

Dorota Marzec, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zaburze

6.

Łukasz Nawrocki, zgłoszony przez KWW STĄD POCHODZIMY, zam. Latyczyn

7.

Jan Marian Szczepuch, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Latyczyn

8.

Maria Teresa Tuzin ,zgłoszona przez KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA, zam. Gorajec-Stara Wieś

9.

Aneta Wolanin, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE, zam. Mokrelipie

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Marcin Babiuch, zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ GMINY RADECZNICA, zam. Radecznica

2.

Bożena Maria Bojko, zgłoszona przez KWW STĄD POCHODZIMY, zam. Zakłodzie

3.

Bartomiej Ferenc, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Radecznica

4.

Barbara Magdziarz, zgłoszona przez KWW "ZDROJE INNOWACJI", zam. Zaporze

5.

Barbara Bożena Osman, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Zaburze

6.

Tadeusz Paszko, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Czarnystok

7.

Mirosław Kazimierz Sirko, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY RADECZNICA, zam. Czarnystok

8.

Wiesława Śliwińska - Wyłupek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Latyczyn

9.

Alina Krystyna Wróbel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mokrelipie

 

 Załącznik nr 123 gm. Radecznica

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa, ul. B. Prusa 65a, 22-463 Radecznica:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Kamila Duma, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE, zam. Latyczyn

2.

Mariusz Adam Górski, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Zaburze

3.

Jerzy Antoni Krukowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Podlesie Małe

4.

Małgorzata Kusaj, zgłoszona przez KWW STĄD POCHODZIMY, zam. Zaburze

5.

Marek Mateusz Ligaj, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Radecznica

6.

Małgorzata Małysz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Deszkowice I

7.

Joanna Mazur, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Gruszka Zaporska

8.

Joanna Olech-Bartnik, zgłoszona przez KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA, zam. Radecznica

9.

Ewelina Starzecka, zgłoszona przez KWW "ZDROJE INNOWACJI", zam. Zaporze

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Jolanta Bogusława Batorska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Radecznica

2.

Beata Bielak-Błażyńska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Podlesie Duże

3.

Adrianna Patrycja Ferenc, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Radecznica

4.

Karolina Jabłońska, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ GMINY RADECZNICA, zam. Dyle

5.

Zofia Teresa Jarmuł, zgłoszona przez KWW "ZDROJE INNOWACJI", zam. Gruszka Zaporska

6.

Anna Mariola Niedzwiecka, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE, zam. Latyczyn

7.

Sylwia Paczos, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Latyczyn

8.

Henryk Szczerba, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zaburze

9.

Stanisław Bolesław Winiarczyk, zgłoszony przez KWW STĄD POCHODZIMY, zam. Mokrelipie

  

 Załącznik nr 124 gm. Radecznica

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, Gorajec-Stara Wieś 101, 22-463 Radecznica:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Stanisława Kłodnicka, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY RADECZNICA, zam. Gorajec-Zastawie

2.

Monika Ładosz, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Gorajec-Zagroble

3.

Paulin Łapiński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zaburze

4.

Anna Nawrocka, zgłoszona przez KWW "ZDROJE INNOWACJI", zam. Zaporze

5.

Ewa Elżbieta Olech, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gorajec-Zagroble

6.

Zofia Maria Olech, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Zaburze

7.

Marcin Smyl, zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ GMINY RADECZNICA, zam. Radecznica

8.

Zofia Szczepanek, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Gorajec-Zagroble

9.

Ewelina Zych, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mokrelipie

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Wiesław Budzyński, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY RADECZNICA, zam. Gorajec-Zastawie

2.

Alina Górniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Gorajec-Zagroble

3.

Sylwia Natalia Krukowska, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Zaburze

4.

Magdalena Kurek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Podborcze

5.

Renata Mamona, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Zaporze

6.

Helena Odrzywolska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dzielce

7.

Mirosław Sitarz, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Czarnystok

8.

Jerzy Wojciech Tutka, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Gorajec-Stara Wieś

9.

Bartłomiej Wyłupek, zgłoszony przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE, zam. Latyczyn

 

 Załącznik nr 125 gm. Radecznica

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkoła Podstawowa, Czarnystok 129a, 22-463 Radecznica:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Anna Bielak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Czarnystok

2.

Stanisław Czok, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Wólka Czarnostocka

3.

Joanna Humaniak, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ GMINY RADECZNICA, zam. Deszkowice I

4.

Jan Józef Jarosławski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Czarnystok

5.

Milena Juśkiewicz, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Latyczyn

6.

Joanna Kurowska, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Czarnystok

7.

Maria Zofia Magdziarz, zgłoszona przez KWW STĄD POCHODZIMY, zam. Zaburze

8.

Beata Sobczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Czarnystok

9.

Krzysztof Andrzej Zybała, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY RADECZNICA, zam. Zaburze

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Karolina Batorska, zgłoszona przez KWW STĄD POCHODZIMY, zam. Gaj Gruszański

2.

Dawid Furlepa, zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ GMINY RADECZNICA, zam. Czarnystok

3.

Mateusz Grzywna, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Czarnystok

4.

Marianna Mazurek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Gorajec-Zagroble

5.

Zdzisława Poźniak, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE, zam. Mokrelipie

6.

Michał Rapa, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Czarnystok

7.

Justyna Ryba, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Wólka Czarnostocka

8.

Barbara Sitarz, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Trzęsiny

9.

Teresa Tomczyk, zgłoszona przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Gorajec-Stara Wieś

  

 Załącznik nr 126 gm. Radecznica

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Klasztorna 4, 22-463 Radecznica:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Beata Byk-Maruniak, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY RADECZNICA, zam. Zaporze

2.

Teresa Kapoń, zgłoszona przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Podborcze

3.

Beata Kozyra, zgłoszona przez KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA, zam. Radecznica

4.

Łukasz Kurek, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WNUKA, zam. Podborcze

5.

Krystyna Wiesława Polska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Zaporze

6.

Beata Skrok, zgłoszona przez KWW "ZDROJE INNOWACJI", zam. Zaporze

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Robert Grzegorz Flor, zgłoszony przez KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, zam. Radecznica

2.

Adam Jerzy Kaproń, zgłoszony przez KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Radecznica

3.

Sylwia Marczuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gorajec-Zastawie

4.

Bożena Marianna Pawluk, zgłoszona przez KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE, zam. Czarnystok

5.

Jadwiga Stanisława Rekiel, zgłoszona przez KWW "ZDROJE INNOWACJI", zam. Zaporze

6.

Radosław Szymański, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Żurawie

logo2
1765263

Szukaj