OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W LUBLINIE I
z dnia 25 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa lubelskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.    Wybierano łącznie 213 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 622 kandydatów zgłoszonych przez 374 komitety wyborcze, w tym w 19 gminach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2.    Uprawnionych do głosowania było 1716327 osób, w tym 31 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.    Karty do głosowania wydano 934306 osobom, w tym 25 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 933372 wyborców, to jest 54,38%  uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 922978, to jest 98,89% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 10394, to jest 1,11%  ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)    postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 3250, to jest 31,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)    niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 7144, to jest 68,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)    postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 2.
Wyniki wyborów

1.    Wybierano łącznie 213 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 200 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 13 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

2.    Wybrano łącznie 136 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 131 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 5 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

3.    Nie wybrano 77 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów:

1)   w 77 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:

a) w 69 gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) w 8 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

4.    W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:

1) Gmina Abramów – powiat lubartowski;

2) Gmina Annopol – powiat kraśnicki;

3) Gmina Bełżyce – powiat lubelski;

4) Miasto Biała Podlaska;

5) Gmina Biała Podlaska – powiat bialski;

6) Miasto Biłgoraj – powiat biłgorajski;

7) Gmina Biszcza – powiat biłgorajski;

8) Gmina Borki – powiat radzyński;

9) Gmina Bychawa – powiat lubelski;

10) Miasto Chełm;

11) Gmina Chodel – powiat opolski;

12) Gmina Cyców – powiat łęczyński;

13) Miasto Dęblin – powiat rycki;

14) Gmina Dębowa Kłoda – powiat w Parczewie;

15) Gmina Dubienka – powiat chełmski;

16) Gmina Dzwola – powiat janowski;

17) Gmina Gorzków – powiat krasnostawski;

18) Gmina Grabowiec – powiat zamojski;

19) Miasto Hrubieszów – powiat hrubieszowski;

20) Gmina Jabłonna – powiat lubelski;

21) Gmina Janów Podlaski – powiat bialski;

22) Gmina Jarczów – powiat tomaszowski;

23) Gmina Kamień – powiat chełmski;

24) Gmina Karczmiska – powiat opolski;

25) Gmina Kazimierz Dolny – powiat puławski;

26) Gmina Kąkolewnica – powiat radzyński;

27) Gmina Komarówka Podlaska – powiat radzyński;

28) Gmina Krasnobród – powiat zamojski;

29) Gmina Krasnystaw – powiat krasnostawski;

30) Miasto Krasnystaw – powiat krasnostawski;

31) Gmina Kraśniczyn – powiat krasnostawski;

32) Miasto Kraśnik – powiat kraśnicki;

33) Gmina Krynice – powiat tomaszowski;

34) Gmina Krzywda – powiat łukowski;

35) Gmina Księżpol – powiat biłgorajski;

36) Gmina Lubartów – powiat lubartowski;

37) Miasto Lubartów – powiat lubartowski;

38) Gmina Lubycza Królewska – powiat tomaszowski;

39) Gmina Łabunie – powiat zamojski;

40) Gmina Łaszczów – powiat tomaszowski;

41) Gmina Łaziska – powiat opolski;

42) Miasto Łuków – powiat łukowski;

43) Gmina Markuszów – powiat puławski;

44) Gmina Mełgiew – powiat świdnicki;

45) Gmina Michów – powiat lubartowski;

46) Gmina Nałęczów – powiat puławski;

47) Gmina Ostrów Lubelski – powiat lubartowski;

48) Gmina Poniatowa – powiat opolski;

49) Gmina Potok Górny – powiat biłgorajski;

50) Miasto Puławy – powiat puławski;

51) Miasto Radzyń Podlaski – powiat radzyński;

52) Gmina Radzyń Podlaski – powiat radzyński;

53) Miasto Rejowiec Fabryczny – powiat chełmski;

54) Gmina Rudnik – powiat krasnostawski;

55) Gmina Ryki – powiat rycki;

56) Gmina Siemień – powiat w Parczewie;

57) Gmina Sitno – powiat zamojski;

58) Gmina Sosnowica – powiat w Parczewie;

59) Gmina Spiczyn – powiat łęczyński;

60) Gmina Stary Brus – powiat włodawski;

61) Gmina Uścimów – powiat lubartowski;

62) Gmina Strzyżewice – powiat lubelski;

63) Gmina Tarnogród – powiat biłgorajski;

64) Gmina Telatyn – powiat tomaszowski;

65) Gmina Trawniki – powiat świdnicki;

66) Gmina Trzeszczany – powiat hrubieszowski;

67) Gmina Tyszowce – powiat tomaszowski;

68) Gmina Uchanie – powiat hrubieszowski;

69) Gmina Ułęż – powiat rycki;

70) Gmina Urzędów – powiat kraśnicki;

71) Gmina Werbkowice – powiat hrubieszowski;

72) Gmina Wierzbica – powiat chełmski;

73) Gmina Włodawa – powiat włodawski;

74) Gmina Wojcieszków – powiat łukowski;

75) Gmina Wola Mysłowska – powiat łukowski;

76) Gmina Wysokie – powiat lubelski;

77) Gmina Zalesie – powiat bialski.

 

 Część II

Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 131.
Wybory Wójta Gminy Radecznica

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał SZUPER Marian zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4759.

3.  Karty do głosowania wydano 2603 osobom.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2598 wyborców, co stanowi 54,59% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 1371 głosów ważnych.

 

Komisarz Wyborczy    

w Lublinie I          

/-/ Marcin Piotr Chałupka

logo2
1688174

Szukaj