Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków już od 1 lipca br. każdy właściciel/zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej, pod adresem: www.zone.gunb.gov.pl, wystarczy, że posiadasz Profil Zaufany albo elektroniczny dowód – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji;
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym, ze względu na położenie budynku.

Na wysłanie deklaracji właściciel/zarządca nieruchomości będą mieli 12 miesięcy - w przypadku budynków już istniejących.

W przypadku nowo powstałych obiektów lub zainstalowania nowego źródła ciepła lub spalania paliw po 1 lipca 2021 będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy;
  • adres e-mail opcjonalnie;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

DRUKI do pobrania:

Informacja dla właścicieli i zarządców budynków

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Więcej szczegółowych informacji na stronie: www.gunb.gov.pl 

logo2
1627316

Szukaj