WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dn.21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U.  z 2021r.  poz.1899 ze zm.)

   Wójt Gminy Radecznica informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica  ul. B. Prusa 21(na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaradecznica.pl, www.gminaradecznica.pl  wywieszono i opublikowano na okres 21 dni tj. od 30.06.2022 r.  do dnia 20.07.2022 r. (włącznie) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który obejmuje działkę zabudowaną budynkiem sklepu  nr 1004  o pow.0,1427 ha, położoną w obrębie Gorajec  Stara Wieś.

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

 

logo2
1688504

Szukaj