WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

Informacja

 

Wójt Gminy Radecznica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w obrębie Gorajec Stara Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1004   o pow.0.1427 ha.

Księga wieczysta brak

 

Cena wywoławcza -24.920,00zł, wadium 2500,00zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2022r. o godz.10⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 19.09.2022r.

   Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy  oraz opublikowane na stronach internetowych:   www.gminaradecznica.pl  i  www.bip.gminaradecznica.pl.

 

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Radecznica pokój 8, pod nr. telefonu 846826862

 

Radecznica, dn. 16.08.2022 r.

     WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1765257

Szukaj