WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu

23 wrzesień 2022r. godz.10ºº, Urząd Gminy w Radecznicy, sala konferencyjna, przetarg ustny nieograniczony.

2. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Działka nr 1004 o pow.0,1427ha położona w Gorajcu Stara Wieś,  KW brak, własność Gminy Radecznica na podstawie dec. Woj. GN-Z.7532.1.16.2021.EJL

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa      w przetargu

Dopuszczono 1 osobę, nie dopuszczono 0 osób

4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu

Cena wywoławcza 24.920,00 zł, cena osiągnięta w przetargu 25.170,00 zł

5. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

Pieczykolan Roman

 

Radecznica, 23.09.2022 r.                                       

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1765260

Szukaj