O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 20 października2022 r.

 

  Na podstawie Uchwały Rady Gminy Radecznica z dnia 26 czerwca 2015 r. NR VIII/40/2015 w sprawie szczegółowych warunków trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, Wójt Gminy Radecznica ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z przeznaczonym środkami na ten cel w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu  Gminy w Radecznicy (w godzinach pracy urzędu) do dnia 14.11.2022 r.

Wnioski należy składać w kopertach z napisem "Wnioski na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury"

W załączeniu wzór wniosku.

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1627306

Szukaj