Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dn.21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2021r. poz.2147 z późn. zm.)

Wójt Gminy Radecznica informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica ul. B. Prusa 21(na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaradecznica.pl  wywieszono na okres 21 dni tj. od  02.11.2022r.  do dnia 23.11.2022r (włącznie) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego , który obejmuje działkę nr 397/7 o pow.0,3068ha, położoną w Zaburzu i dz. nr 31 o pow,0,0610ha, położoną   w Gruszce Zaporskiej,

2. bezprzetargowo dz. nr 198/3 o pow. 0,0007ha, położoną w Radecznicy

Z up. WÓJTA    

Sekretarz Gminy  

mgr Edyta Dubiel  

logo2
1627312

Szukaj