K O M U N I K A T

W  S P R A W I E   B R A K U     

P R Z Y D A T N O Ś C I   W O D Y   D O   S P O Ż Y C I A

ogłoszony w dniu  12 maja 2023 r.  godz. 14.10

UWAGA ODBIORCY WODY WODOCIĄGOWEJ

 

Wójt Gminy Radecznica zawiadamia odbiorców wody z wodociągu Radecznica  zaopatrującego w wodę miejscowości: Radecznica, Zaporze, Gruszka Zaporska, Podlesie Małe, Podlesie Duże, Wólka Czernięcińska, Zakłodzie, Gaj Gruszczański, Mokrelipie, Zaburze, Latyczyn, Chłopków, Podborcze, Dzielce, Gorajec Zagroble – Kolonia, Gorajec Stara Wieś – tzw. Tokarka

że zgodnie z decyzją z dnia 12 maja 2023 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu ze względu na obecność bakterii grupy coli  woda z wodociągu Radecznica nie nadaje się do:

- picia,

- przygotowywania potraw gotowanych,

- przygotowywania zimnych napojów i wytwarzania lodu do napojów,

- mycia owoców i warzyw,

- mycia naczyń kuchennych i sztućców,

- mycia zębów,

- mycia i kąpieli.

Woda może być wykorzystywana tylko i wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych.     

Producentów żywności, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o niezgodności jakości wody z wymaganiami sanitarnymi.

Jednocześnie informuję, że zostały podjęte działania w celu  poprawy jakości wody.

Wobec powyższego informujemy ze woda dostarczana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Radecznica poddawana jest dezynfekcji. Podczas chlorowania prowadzimy monitoring poziomu chloru wolnego w wodzie, tak aby był w stężeniu bezpiecznym dla odbiorców.

Od dnia 12.05.2023 r. woda będzie dostarczana beczkowozem do mieszkańców ww. miejscowości.

O wszelkich zmianach w sytuacji związanych z jakością wody oraz szczegółami zastępczych dostaw wody urząd gminy Radecznica będzie informował na bieżąco.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

logo2
1765285

Szukaj