Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dn.21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2023r. poz.344)

Wójt Gminy Radecznica informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica ul.B.Prusa 21(na tablicy ogłoszeń) oraz na stronach internetowych www.bip.gminaradecznica.pl, www.gminaradecznica.pl  wywieszono na okres 21 dni tj. od  24.05.2023r.  do dnia 13.06.2023r (włącznie) wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców na okres 3 lat, który obejmuje:

  1. lokal użytkowy składający się z budynku murowanego magazynu paliw o pow. 20m², wylewanego podjazdu oraz dwóch zbiorników na paliwo o pojemności 4,700m³ i 10,000m³, teren niezbędny do korzystania ze stacji 500m², lokal wyposażony jest w instalację elektryczna i wodną, położony w Radecznicy.
  2. wiata o pow. 60m² oraz plac utwardzony o pow. 400m², położona w Radecznicy.

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

 

logo2
1765254

Szukaj