Radecznica 10.07.2023 r.

 

Wójt Gminy

Radecznica

 

ZP.6733.1.10.2023

                                                                               

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 poz. 775) zawiadamiam, iż wniesiono odwołanie od decyzji Wójta Gminy Radecznica z dnia 21.06.2023 znak; ZP.6733.1.8.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ZAM5522A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 99 w obrębie 0015 Wólka Czarnostocka w gminie Radecznica.

 

Z up. WÓJTA  

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Otrzymują:

  1. Inwestor.
  2. Właściciel nieruchomości.
  3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
logo2
1741844

Szukaj