SKŁADY OSOBOWE STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY RADECZNICA

 

Komisja Rewizyjna:

 • Sławomir Dubaj – przewodniczący
 • Jan Sitarz - zastępca przewodniczącego
 • Bożena Wojtaszek - sekretarz
 • Jarosław Olech
 • Helena Winiarczyk
 • Alina Śledź
 • Stanisław Kurek

 

Komisja Rolnictwa, Planowania i Budżetu:

 • Jarosław Olech – przewodniczący
 • Mariusz Osman - zastępca przewodniczącego
 • Anna Biłant - sekretarz
 • Jan Garbarz
 • Joanna Małysz
 • Helena Winiarczyk
 • Anna Buszowska
 • Jan Sitarz

 

Komisja Samorządowa i Socjalno-Społeczna:

 • Jan Garbarz – przewodniczący
 • Mariusz Osman - zastępca przewodniczącego
 • Laura Sznitowska - sekretarz
 • Anna Buszowska
 • Alina Śledź
 • Joanna Małysz
 • Ryszard Kawka

 

Komisja Kultury, Oświaty i Wychowania:

 • Anna Biłant – przewodniczący
 • Ryszard Kawka - zastępca przewodniczącego
 • Bożena Wojtaszek - sekretarz
 • Stanisław Kurek
 • Laura Sznitowska
 • Sławomir Dubaj

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Jan Sitarz – przewodniczący
 • Sławomir Dubaj - zastępca przewodniczącego
 • Anna Biłant - sekretarz
 • Jan Garbarz
 • Jarosław Olech
logo2
1627306

Szukaj