Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

pkw.gov.pl - kliknij tutaj

logo2
1765269

Szukaj