ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 ustawy z 5 stycznia 2011 r- Kodeks wyborczy

/Dz. U. Nr 21,poz.112 ze zm./

 

Wójt Gminy Radecznica

zawiadamia, że od 17 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić czy został uwzględniony w spisie  osób uprawnionych do udziału w referendum

 

Sprawy dotyczące udostępniania spisu wyborców załatwiane są  w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy B. Prusa 21 w Radecznicy, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu  7.30-15.30

 

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                               mgr inż. Edward Polak

logo2
1688182

Szukaj