Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja dot. powołania Urzędnika Wyborczego 1220
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 977
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 958
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 953
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia 942
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania 943
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 21.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy 1044
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Radecznica z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości 889
Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych 995
Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 991
logo2
1688322

Szukaj