Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o złożonych ofertach na wykonanie zadania pn. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okresu I wojny światowej w miejscowości Zaporze” 137
Zapytanie ofertowe - Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okresu I wojny światowej w miejscowości Zaporze 163
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 05.07.2023 r. na realizację zamówienia pn. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okresu I wojny światowej w miejscowości Zaporze” 152
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH na wykonanie zadania pn. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okresu I wojny światowej w miejscowości Zaporze” 175
Zapytanie ofertowe - Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okresu I wojny światowej w miejscowości Zaporze 216
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, renowacja boiska piłkarskiego, budowa siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury 194
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica 160
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, renowacja boiska piłkarskiego, budowa siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku” 234
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania w zakresie części 2 i części 3 205
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica 291
logo2
1627308

Szukaj