Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o złożonych ofertach na wykonanie zadania pn. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okresu I wojny światowej w miejscowości Zaporze” 76
Zapytanie ofertowe - Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okresu I wojny światowej w miejscowości Zaporze 105
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 05.07.2023 r. na realizację zamówienia pn. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okresu I wojny światowej w miejscowości Zaporze” 91
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH na wykonanie zadania pn. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okresu I wojny światowej w miejscowości Zaporze” 115
Zapytanie ofertowe - Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okresu I wojny światowej w miejscowości Zaporze 159
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, renowacja boiska piłkarskiego, budowa siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury 117
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica 106
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, renowacja boiska piłkarskiego, budowa siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku” 169
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania w zakresie części 2 i części 3 150
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica 227
logo2
1566450

Szukaj