Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2 - Dzielce oznaczoną w rejestrze gruntów jako działki nr: 803/5 o pow. 0,0282 ha 264
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 724/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 247
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 733/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 228
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 721/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 249
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 802/3, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 223
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 724/3, która powstała z podziału działki 724/2, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 255
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego 226
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy 233
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” 264
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0610 ha położonej w Gruszce Zaporskiej 234
logo2
1688380

Szukaj