Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 730/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 240
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 722/1 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 259
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 711/1 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 221
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 606/9, położoną w obrębie geodezyjnym 19 -Gorajec-Zagroble-Kolonia 301
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Zaburze o mocy do 1,53 MW zlokalizowanej w miejscowości Zaburze” 300
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego "Gorajec 2" z ujęcia wody składającego się ze studni S-1 i S-2 (awaryjna) dz. nr ewid. 1557/3 257
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin 254
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 832/2 258
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu postanowienia prostującego oczywiste omyłki w decyzji nr 0/21 wydanej z dnia 9 sierpnia 2021 r., znak: IF-I.7820.20.2020.BD, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 74 252
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie wydania decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 724/2 316
logo2
1688232

Szukaj