Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie wydania decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 834/1 319
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2- Dzielce oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 731/3 367
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki nr 607/3 oraz nr 607/5 w obrębie geodezyjnym 19- Gorajec-Zagroble-Kolonia 280
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 711/3, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 286
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działki: 719/2 i nr 734/1 238
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 709/1 i nr 722/3 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 253
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0610 ha położonej w Gruszce Zaporskiej 269
ZAPYTANIE DOTYCZĄCE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na pełnienie nadzoru inwestorskiego 354
OBWIESZCZNIE o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L 235
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 711/5 w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 233
logo2
1688134

Szukaj