Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 724/1 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 272
OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego 309
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działki: nr 714/1 i nr 727/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 260
Ogłoszenie o społecznych konsultacjach "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2023" 263
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postepowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka 711/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 253
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki: nr 722/3 i nr 709/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 255
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego o wszczęciu postęp. adm. w spr. zatwierdzenia projektu zagosp. terenu, projektu architektoniczno - budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwest. pod nazwą: Budowa drogi gminnej w m. Czarnystok i Trzęsiny 335
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 721/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 282
Wnioski o zakup węgla na 2023 r. 378
INFORMACJA O KONTYNUACJI ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA ZAKUPIE PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 367
logo2
1688322

Szukaj