Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ogłoszenie w sprawie I Ns 1033/22 282
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w obrębie Gruszka Zaporska 339
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w obrębie Zaburze 305
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 719/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2 -Dzielce 318
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi w miejscowości Czarnystok od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2915L 305
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 832/2 385
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2 - Dzielce, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 834/1 397
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki: 713/1 i 726/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 314
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki nr 734/1 i 719/2 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 301
Informacja dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 488
logo2
1688187

Szukaj