Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 632/5 311
OBWIESZCZENIE o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości niezbędnej w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa 352
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi w miejscowości Czarnystok 319
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 345
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnystok oraz Trzęsiny o długości około 1480 mb” 313
Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnystok oraz Trzęsiny o długości około 1480 mb” 316
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Zamojskiego nr 436/2022 dla Gminy Radecznica 560
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Zamojskiego nr 439/2022 dla Gminy Radecznica 347
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. wszczęcia postęp. adm. w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr 110119L 361
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. wszczęcia postęp. adm. w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr 110120L 367
logo2
1688400

Szukaj