Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów z niepełnosprawnością do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 275
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica w roku szkolnym 2023/2024 238
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja dróg wewnętrznych 304
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radecznicy. Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Radecznicy 269
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+325 do km 0+571 na działce nr ewid. 1572 w miejscowości Gorajec-Zagroble 381
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boiska wielofunkcyjnego, renowacja boiska piłkarskiego, budowa siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku 366
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boiska wielofunkcyjnego, renowacja boiska piłkarskiego, budowa siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku 450
Ogłoszenie o zamówieniu - Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica 505
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi w miejscowości Czarnystok od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2915L 428
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica 421
logo2
1741862

Szukaj