Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gorajec-Stara Wieś 350
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnystok oraz Trzęsiny o długości około 1480 mb” 333
Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 116601L w miejscowości Trzęsiny 283
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego 299
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, remoncie oraz zmianie dachu budynku garażowo - gospodarczego na dziłkach nr ewid. 2131 i 2136/8 w Radecznicy 287
Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczonych jako działka nr 632/5, położoną w obrębie geodezyjnym Dzielce 313
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia n. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Zaburze o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” 376
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej nr 116601L w miejscowości Trzęsiny na działce nr ewid. 442 320
INFORMACJA o zamiarze połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy oraz Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica 356
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 353
logo2
1627309

Szukaj