Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 724/1 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 174
OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego 227
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działki: nr 714/1 i nr 727/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 170
Ogłoszenie o społecznych konsultacjach "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2023" 175
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postepowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka 711/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 164
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki: nr 722/3 i nr 709/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 171
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego o wszczęciu postęp. adm. w spr. zatwierdzenia projektu zagosp. terenu, projektu architektoniczno - budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwest. pod nazwą: Budowa drogi gminnej w m. Czarnystok i Trzęsiny 233
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 721/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 189
Wnioski o zakup węgla na 2023 r. 283
INFORMACJA O KONTYNUACJI ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA ZAKUPIE PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 254
logo2
1566461

Szukaj