Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 730/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 199
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 722/1 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 230
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 711/1 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 193
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 606/9, położoną w obrębie geodezyjnym 19 -Gorajec-Zagroble-Kolonia 261
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Zaburze o mocy do 1,53 MW zlokalizowanej w miejscowości Zaburze” 264
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego "Gorajec 2" z ujęcia wody składającego się ze studni S-1 i S-2 (awaryjna) dz. nr ewid. 1557/3 213
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin 205
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 832/2 216
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu postanowienia prostującego oczywiste omyłki w decyzji nr 0/21 wydanej z dnia 9 sierpnia 2021 r., znak: IF-I.7820.20.2020.BD, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 74 222
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie wydania decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 724/2 282
logo2
1627304

Szukaj