Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie wydania decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 834/1 266
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2- Dzielce oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 731/3 330
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki nr 607/3 oraz nr 607/5 w obrębie geodezyjnym 19- Gorajec-Zagroble-Kolonia 252
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 711/3, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 247
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działki: 719/2 i nr 734/1 194
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 709/1 i nr 722/3 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 203
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0610 ha położonej w Gruszce Zaporskiej 234
ZAPYTANIE DOTYCZĄCE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na pełnienie nadzoru inwestorskiego 324
OBWIESZCZNIE o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L 207
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 711/5 w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 206
logo2
1627308

Szukaj