Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Zamojskiego z dnia 24.02.2010 r. znak ROŚ.6223-3-1/2010 na pobór wód podziemnych na potrzeby wodociągu grupowego 259
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego - studni S-1 i S-2, zlokalizowanych na działce nr ewid. 111/2 313
OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w Gminie Radecznica w 2023r. 252
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 22.05.2023 r. dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ZAM5522A 323
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy 234
Decyzja Starosty Zamojskiego ustalająca, że działka nr 2266 o pow. 0,0954 ha, w ark. mapy ew. nr 1, położona w obrębie 0001 Czarnystok, jedn. ewid. 062008_2 Radecznica, stanowi mienie gromadzkie 292
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA Ogłoszony w dniu 16.maja.2023r . UWAGA ODBIORCY WODY WODOCIĄGOWEJ Zawiadamiamy odbiorców wody z wodociągu Radecznica zaopatrującego w wodę miejscowości: Radecznica, Zaporze, Gruszka Zaporska, Podlesie Małe 303
Komunikat dotyczący dostawy wody pitnej dla mieszkańców 370
KOMUNIKAT W SPRAWIE BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ogłoszony w dniu 12 maja 2023 r. godz. 14.10 UWAGA ODBIORCY WODY WODOCIĄGOWEJ 344
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 04.05.2023 r. 328
logo2
1741909

Szukaj